KORISTIMO KOLAČIĆE ZA POBOLJŠANJE SAJTA.

Nastavkom pregleda stranica našeg sajta prihvatate uslove politike u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka.
Slažem se
Od istraživanja do izvoza: Putovanje divljih gljiva na evropska tržišta

ANALIZA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE, PODRŠKA U PREGOVORIMA,

POKRETANJE B2B PRODAJE

Proizvod
GRASS LLC doo se bavi isporukom svežih pečuraka (lisičarke i vrganja), kao i smrznutih i sušenih pečuraka.
Širenje na nemačko i srpsko tržište 2021-2023
Zadatak
Izvršili smo opsežno istraživanje i analiziranje evropskog tržišta kako bismo identifikovali ključne aktere u proizvodnji i distribuciji divljih šumskih pečuraka.
01
Marketing istraživanje i analiza konkurencije
Rešenje
Na osnovu naših rezultata, uzorci divljih pečuraka su dostavljeni laboratoriji u Berlinu, u Nemačkoj, kako bi njihov kvalitet bio ispitan i potvrđen.
02
Laboratorijska istraživanja

Napravili smo profesionalnu veb stranicu kompanije na tri jezika. Pored toga, registrovali smo GRASS DOO na portalu Europages, efikasno obrađujući pristigle zahteve za povećanje prodaje.
03
Kreirali smo online profil kompanije
Naš tim je kroz niz uspešnih pregovora, koji su rezultirali sklapanjem izvoznih ugovora, pronašao pouzdane partnere u Nemačkoj. Efikasno smo upravljali pošiljkama i organizovali dostavu proizvoda, obezbeđujući besprekorno iskustvo za našeg primaoca usluge.
04
Dobijanje prvih partnera i ugovora u Nemačkoj
Kasnije smo dobili novu porudžbinu od klijenta koji je prepoznao potencijal balkanskog tržišta za svoju robu (u suvom i ohlađenom stanju). Naš insajder u Srbiji sproveo je temeljno istraživanje tržišta, identifikujući ključne igrače u proizvodnji i distribuciji divljih pečuraka na tržištu Balkana.
05
Proboj na balkansko tržište
Naš tim je uspešno organizovao niz ličnih i onlajn sastanaka sa uvoznicima koji su bili zainteresovani za saradnju u vidu uvoza i reeksporta divljih organskih proizvoda u Evropu.
06
Onlajn i oflajn pregovori

Naš kupac je uspešno isporučivao svoje proizvode klijentima u Nemačkoj i Srbiji, a istovremeno je pristupio balkanskom tržištu kao interesantnom čvorištu za reeksport proizvoda na evropska tržišta. Dakle, uspostavili smo dugoročno partnerstvo za zajednički uspeh.
07
Rezultat

Marija Jarvant
Zamenik šefa Centra za podršku izvozu Krasnojarskog kraja
Centar za podršku izvozu Krasnojarskog regiona već nekoliko godina uspešno sarađuje sa Bridge-One-
Seven GmbH, olakšavajući snabdevanje klijenata u Evropi divljim proizvodima iz Krasnojarska. Njihova
stručnost i podrška bili su od neprocenjive vrednosti u rešavanju izazova, uključujući period tokom
pandemije COVID-19.

Kompanija je 2020. godine sprovela istraživanje tržišta svežih i sušenih pečuraka u Nemačkoj i Velikoj
Britaniji. Zajedno smo identifikovali potencijalne partnere, što je rezultiralo direktnim avionskim
pošiljkama svežih pečuraka. Takođe smo proširili naš domet preko platforme Europages. Uzorci 11
regionalnih divljih proizvoda poslati su u specijalizovanu laboratoriju u Nemačkoj, gde je utvrđeno da
uspešno ispunjavaju zahteve evropskog tržišta.

Pored toga, 2022. godine smo uz pomoć Bridge-One-Seven GmbH istražili nove mogućnosti u Srbiji.
Sproveli smo pretragu partnera i organizovali pregovore licem u lice. 2023. godine uspostavljena je nova
logistička ruta za vazdušne pošiljke sušenih pečuraka preko Turske u Srbiju. Prva partija suvih lisičarki je
već poslata, a u toku su pregovori za veće isporuke.

Toplo preporučujemo Bridge-One-Seven GmbH kao pouzdanog partnera, posvećenog ispunjavanju
obaveza i postizanju pozitivnih rezultata.

Marija Jarvant
Zamenik šefa Centra za podršku izvozu Krasnojarskog kraja
Centar za podršku izvozu Krasnojarskog regiona već nekoliko godina uspešno sarađuje sa Bridge-One-
Seven GmbH, olakšavajući snabdevanje klijenata u Evropi divljim proizvodima iz Krasnojarska. Njihova
stručnost i podrška bili su od neprocenjive vrednosti u rešavanju izazova, uključujući period tokom
pandemije COVID-19.

Kompanija je 2020. godine sprovela istraživanje tržišta svežih i sušenih pečuraka u Nemačkoj i Velikoj
Britaniji. Zajedno smo identifikovali potencijalne partnere, što je rezultiralo direktnim avionskim
pošiljkama svežih pečuraka. Takođe smo proširili naš domet preko platforme Europages. Uzorci 11
regionalnih divljih proizvoda poslati su u specijalizovanu laboratoriju u Nemačkoj, gde je utvrđeno da
uspešno ispunjavaju zahteve evropskog tržišta.

Pored toga, 2022. godine smo uz pomoć Bridge-One-Seven GmbH istražili nove mogućnosti u Srbiji.
Sproveli smo pretragu partnera i organizovali pregovore licem u lice. 2023. godine uspostavljena je nova
logistička ruta za vazdušne pošiljke sušenih pečuraka preko Turske u Srbiju. Prva partija suvih lisičarki je
već poslata, a u toku su pregovori za veće isporuke.

Toplo preporučujemo Bridge-One-Seven GmbH kao pouzdanog partnera, posvećenog ispunjavanju
obaveza i postizanju pozitivnih rezultata.